European Union

offer

Consumer brands

Clovin S.A. is a constantly-developing company that crosses the boundaries in the field of innovations, quality and care for the environment.
We aim to constantly improve our products and services to meet the requirements of today’s clients and contribute to a better future for all of us. We care for building permanent relations with our clients that are based on trust and satisfaction. That is why we are always listening to the opinions and needs of our clients to adapt our offer to their expectations.

Our washing products are divided into four categories

While caring about the environment, we focus on environmentally-friendly approach in each of these categories.

Our leading brands

The leading brands, such as Purox, Clever, Clovin II Septon, Multicolor and Signum, enjoy the recognition and trust of consumers all over the world. This proves the high quality and effectiveness of these products that meet the expectations and needs of the users. The consumers appreciate those brands for their reliability, innovativeness and excellent results which help them to keep their homes clean and hygienic.

Washing powders

Our washing powders use innovative technologies and effectively remove stains and dirt, while minimising their environmental impact at the same time. Based on biodegradable natural ingredients, we ensure excellent washing results and reduction of waste.
Fabric softeners that protect the fabric and ensure extra softness have environmentally-friendly ingredients. Following the principles of ecology, we focus on the minimisation of negative impact on the environment by concentrated formulas and less packaging.

Fabric softeners

Washing gels

Our washing gels with advanced formulas guarantee excellent washing results. The environmentally-friendly ingredients minimise the emission of chemical substances, and recyclable packaging reduces our impact on the ecosystem.

Washing pods

Washing pods are convenient and practical, and are characterised with innovative technologies. Thanks to the use of biodegradable ingredients and recyclable packaging, our pods are environmentally-friendly.

Sparkling Clean Dishes with Dr. Prakti

Thanks to our Dr. Prakti dishwasher products, not only do you save time and energy, but you can rest assured that your dishes are spotlessly clean and germ-free. Our brand is synonymous with reliability and top-notch quality, making us the go-to choice for those who won’t settle for anything less than excellence in their daily dishwashing routine.

Dishwasher Products

The Dr. Prakti brand, brought to you by Clovin S.A., offers a wide range of high-caliber dishwasher products that ensure your dishes come out sparkling clean and your dishwasher is protected. Our brand is the hallmark of efficiency, convenience in use, and a commitment to cleanliness.
In our selection, you’ll find a variety of dishwasher products that will make your dishes immaculately clean and shining bright. Our dishwasher tablets are designed to cut through grease, food remnants, and stubborn stains, leaving your dishes squeaky clean. Thanks to our special formulas, the tablets dissolve quickly and effectively, without leaving any residue or streaks on your dishes.

Rinse Aids

Our rinse aids, which safeguard fabrics and add an extra touch of softness, are made with environmentally friendly ingredients. In line with eco-friendly principles, we focus on minimizing our environmental footprint through concentrated formulas and reduced packaging.
Furthermore, we offer special dishwasher cleaners that effectively remove limescale, deposits, and other contaminants that can accumulate in your dishwasher. Our cleaners work swiftly and efficiently, ensuring long-lasting protection and performance of your dishwasher.

Dishwasher Cleaners

EcoLabel Certificate

All our dishwasher products are carefully developed using cutting-edge technology and ingredients to deliver pristine cleaning results. We take pride in our commitment to environmental protection, which is why most of our products boast the EcoLabel certificate. This means our products meet stringent standards of environmental friendliness and sustainable development.

Easier Cleaning

We also offer a wide array of top-quality cleaning products that make keeping your entire home spick and span a breeze. Our floor cleaners are an effective solution, ensuring a thorough cleanse and refresh for various floor surfaces, such as wood, tiles, or laminate. Thanks to advanced ingredients, our liquids tackle dirt, stains, and grime, leaving floors clean, gleaming, and smelling fresh.
Our glass cleaners are specially formulated to provide a streak-free shine for windows, mirrors, and other glass surfaces. The formula of our liquids cuts through greasy smudges, dust, and dirt, leaving surfaces sparkling and crystal clear. Additionally, our glass cleaners are quick-drying, which streamlines and speeds up your cleaning routine.
Regardless of the surface type, our cleaning products are designed to meet diverse needs and deliver spotless cleanliness in your home.

All our cleaning products are meticulously developed to ensure they’re effective, user-friendly, and result in a flawless finish.

Hygiene

We also provide a wide selection of exceptional hand soaps that not only cleanse effectively but also nourish your skin. Our hand soaps are an ideal solution that offers deep and gentle washing, leaving your hands moisturized and rejuvenated. Thanks to carefully selected ingredients, our soaps eliminate dirt, bacteria, and unpleasant odors, all while protecting the skin’s natural balance.

Nasze wiodące marki

Wiodące marki takie jak Purox, Clever, Clovin II Septon, Multicolor i Signum cieszą się uznaniem i zaufaniem konsumentów na całym świecie. To dowód na wysoką jakość i skuteczność tych produktów, które spełniają oczekiwania i potrzeby użytkowników. Konsumenci doceniają te marki za ich niezawodność, innowacyjność i doskonałe rezultaty, które przyczyniają się do utrzymania czystości i higieny w ich domach.

Proszki do prania

Nasze proszki do prania, wykorzystując innowacyjne technologie, skutecznie usuwają plamy i brud, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko. Opierając się na naturalnych składnikach biodegradowalnych, zapewniamy doskonałe rezultaty prania przy jednoczesnym ograniczaniu ilości odpadów.

Płyny do płukania, zapewniające ochronę tkanin i dodatkową miękkość, wykorzystują składniki przyjazne dla środowiska. Działając zgodnie z zasadami ekologii, skupiamy się na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez skoncentrowane formuły i redukcję opakowań.

Płyny do płukania

Żele do prania

Nasze żele do prania, wykorzystujące zaawansowane formuły, gwarantują doskonałe rezultaty prania. Składniki przyjazne dla środowiska minimalizują emisję substancji chemicznych, a recyklowalne opakowania zmniejszają nasz wpływ na ekosystem.

Kapsułki do prania

Kapsułki do prania, będące wygodnym i praktycznym rozwiązaniem, charakteryzują się innowacyjnymi technologiami. Zastosowanie biodegradowalnych składników i recyklowalnych opakowań sprawia, że nasze kapsułki są przyjazne dla środowiska.

Produkty do zmywarek

Marka Dr. Prakti, produkowana przez Clovin S.A., oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów do zmywarek, zapewniających doskonałe rezultaty mycia naczyń i ochronę zmywarek. Nasza marka jest synonimem skuteczności, wygody użytkowania i dbałości o czystość.

W naszej ofercie znajdziesz różnorodne produkty do zmywarek, które sprawią, że Twoje naczynia będą nieskazitelnie czyste i lśniące. Nasze tabletki do zmywarek są zaprojektowane tak, aby skutecznie usuwać tłuszcz, resztki jedzenia i trudne plamy, pozostawiając naczynia perfekcyjnie czyste. Dzięki specjalnym formułom, tabletki rozpuszczają się szybko i skutecznie, nie pozostawiając żadnych osadów ani zacieków na naczyniach.

Nabłyszczacze

Płyny do płukania, zapewniające ochronę tkanin i dodatkową miękkość, wykorzystują składniki przyjazne dla środowiska. Działając zgodnie z zasadami ekologii, skupiamy się na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez skoncentrowane formuły i redukcję opakowań.

Dodatkowo, oferujemy specjalne czyściki do zmywarek, które skutecznie usuwają osady, kamień i inne zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w zmywarce. Nasze czyściki działają szybko i skutecznie, zapewniając długotrwałą ochronę i wydajność zmywarki.

Czyściki do zmywarek

Certyfikat EcoLabel

Wszystkie nasze produkty do zmywarek są starannie opracowane, z wykorzystaniem najnowszych technologii i składników, aby zapewnić doskonałe rezultaty czyszczenia. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w ochronę środowiska, dlatego większość naszych produktów posiada certyfikat Ecolabel. To oznacza, że nasze produkty spełniają surowe standardy dotyczące ekologiczności i zrównoważonego rozwoju.

Czyste naczynia z Dr. Prakti

Dzięki naszym produktom do zmywarek marki Dr. Prakti, nie tylko oszczędzasz czas i energię, ale także masz pewność, że Twoje naczynia są doskonale czyste i wolne od bakterii. Nasza marka jest synonimem niezawodności i doskonałej jakości, co sprawia, że jesteśmy wyborem numer jeden dla tych, którzy stawiają na doskonałość w codziennym czyszczeniu naczyń w zmywarce.

Jeszcze łatwiejsze sprzątanie

Oferujemy również szeroką gamę wysokiej jakości produktów do sprzątania, które ułatwiają utrzymanie czystości w całym domu. Nasze płyny do podłóg są skutecznym rozwiązaniem, zapewniającym dokładne oczyszczenie i odświeżenie różnych powierzchni podłogowych, takich jak drewno, kafelki czy panele. Dzięki zaawansowanym składnikom, nasze płyny usuwają brud, plamy i zanieczyszczenia, pozostawiając podłogi czyste, połyskujące i pachnące świeżością.

Nasze płyny do szyb są stworzone specjalnie, aby zapewnić bezsmugowe czyszczenie i doskonały połysk szyb, luster i innych powierzchni szklanych. Formuła naszych płynów eliminuje tłuste plamy, kurz i zabrudzenia, pozostawiając powierzchnie błyszczące i klarowne. Dodatkowo, nasze płyny do szyb szybko schną, co ułatwia i przyspiesza proces sprzątania.

Bez względu na rodzaj powierzchni, nasze produkty do sprzątania są zaprojektowane tak, aby spełniać różnorodne potrzeby i zapewniać doskonałą czystość w Twoim domu.

Wszystkie nasze produkty do sprzątania są starannie opracowane, aby zapewnić skuteczność wygodę użytkowania i doskonałe rezultaty.

Higiena

Zapewniamy również szeroki wybór wyjątkowych mydeł do rąk, które nie tylko skutecznie oczyszczają, ale także pielęgnują Twoją skórę. Nasze mydła do rąk to doskonałe rozwiązanie, które zapewniają głębokie i delikatne mycie, pozostawiając Twoje dłonie nawilżone i odżywione. Dzięki starannie dobranym składnikom, nasze mydła usuwają brud, bakterie i nieprzyjemne zapachy, jednocześnie chroniąc naturalną równowagę skóry.