Unia Europejska

sygnalista

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Formularz zgłaszania nieprawidłowości, znany również jako formularz sygnalisty, jest narzędziem stworzonym w celu umożliwienia osobom związanych z organizacją raportowania nieprawidłowości, nadużyć lub innych problemów, które naruszają zasady etyki, prawa lub politykę firmy. Idea sygnalisty wywodzi się z potrzeby zapewnienia transparentności, odpowiedzialności i ochrony dla osób, które chcą zgłosić nieprawidłowości, jednocześnie umożliwiając organizacji identyfikację i skorygowanie problemów wewnętrznych.

Tworzenie formularza sygnalisty ma na celu stworzenie bezpiecznego i poufnego kanału komunikacji, który umożliwia pracownikom, klientom, partnerom biznesowym i innym zainteresowanym stronom zgłaszanie nieprawidłowości bez obaw o represje czy niewłaściwe traktowanie. Dział sygnalistyki i inne odpowiednie organy w organizacji są odpowiedzialne za przyjmowanie, badanie i podejmowanie odpowiednich działań w odpowiedzi na zgłoszenia.

Formularz sygnalisty jest kluczowym elementem budowania kultury zgodności i integrowania zasad etycznych w organizacji. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrywanie problemów, eliminowanie nieprawidłowości oraz zapobieganie dalszym naruszeniom zasad. Wprowadzenie takiego formularza stanowi dowód zaangażowania organizacji w uczciwe i odpowiedzialne zarządzanie, przyczyniając się do tworzenia środowiska pracy opartego na uczciwości, etyce i zrównoważonym rozwoju.

  • Dane kontaktowe: Prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Te informacje pozwalają nam na ewentualny kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszenia. Jeśli wolisz zachować anonimowość, możesz pozostawić te pola puste.

  • Opis nieprawidłowości: Przejdź do opisu nieprawidłowości, z którymi się zetknąłeś. Prosimy o szczegółowe opisanie incydentu lub sytuacji, wskazując, w jaki sposób narusza on nasze zasady ESG. Im bardziej szczegółowy opis dostarczysz, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć zgłoszenie i podjąć odpowiednie działania.

  • Dowody i informacje: Jeśli posiadasz jakiekolwiek dowody, dokumenty lub inne informacje, które mogą potwierdzić nieprawidłowości, zachęcamy do ich załączenia. Może to obejmować zdjęcia, dokumenty, e-maile lub inne materiały, które pomogą nam lepiej zrozumieć sytuację i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

  • Poufność informacji: Zapewniamy, że zgłoszenia są traktowane jako poufne. Jeśli podajesz swoje dane kontaktowe, będziemy je wykorzystywać tylko w celach związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia. Jeśli preferujesz anonimowość, podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony Twojej tożsamości.

  • Ochrona przed represjami: Gwarantujemy, że żadna osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie będzie podlegać żadnym represjom, szkodliwym konsekwencjom lub nagannemu traktowaniu. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony zgłaszających i zapewnienia, że ich identyfikacja nie będzie ujawniona bez ich zgody.

Sygnalista