Unia Europejska

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Agenda 2025

Wartości celów zostały określone tak, aby dążyć do osiągnięcia pełnej zrównoważoności i minimalizowania negatywnego wpływu naszych działań na środowisko.

Poprzez zwiększanie udziału energii odnawialnej, eliminowanie substancji ED z produktów konsumenckich, poprawę recyklingu opakowań, eliminację wykorzystania paliw kopalnych, kontrolę emisji ścieków i efektywne wykorzystanie zasobów wody, dążymy do tworzenia bardziej ekologicznych produktów i procesów produkcyjnych.

Nasze cele

Realizacja tych celów wymaga konsekwentnego podejścia, inwestycji w infrastrukturę, wprowadzania nowych technologii i stałego doskonalenia naszych praktyk. Jesteśmy zobowiązani do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i chronienia środowiska, a osiągnięcie tych celów przyczyni się do tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości.

Naszym obecnym celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w procesie produkcyjnym z obecnych 42% do 100% do 2025 roku. Dążymy do wykorzystywania czystych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i hydroelektryczna, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Inwestujemy w infrastrukturę energetyczną opartą na odnawialnych źródłach, aby zapewnić zrównoważony rozwój i przyczynić się do walki z problemami związanymi z globalnym ociepleniem.

12%

Udziału Energii odnawialnej w produkcji 

Umiejętność
Pozostało 88%
98%

Udziału surowców  ED Free w produktach

Umiejętność
Pozostało 2%

Udział produktów ED Free w produktach konsumenckich

Dążymy do osiągnięcia 100% udziału produktów wolnych od substancji zakłócających działanie hormonalne w naszych produktach konsumenckich. Obecnie, 75% naszych produktów spełnia te wytyczne. Eliminacja substancji ED ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia naszych klientów, szczególnie wrażliwych grup, takich jak dzieci i niemowlęta. Stawiamy na badania, innowacje i rygorystyczne testy, aby zapewnić, że nasze produkty są bezpieczne i niezawierających tych szkodliwych substancji.

83%

Udziału biodegradowalnych opakowań w produkcji

Umiejętność
Pozostało 17%

Opakowania nadające się do recyklingu

Wdrażamy działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań nadających się do recyklingu do 100%. Obecnie, 83% naszych opakowań jest przyjaznych dla środowiska i może być poddanych procesom recyklingu. Dążymy do minimalizacji odpadów opakowaniowych i wspieramy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Kontynuujemy badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne opakowania, które są zarówno funkcjonalne, jak i ekologiczne, oraz promujemy edukację w zakresie recyklingu wśród naszych klientów.

100%

Brak paliw kopalnych w procesie produkcji

Umiejętność
Zrealizowano

Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji

Jesteśmy dumni z osiągnięcia celu polegającego na całkowitym wyeliminowaniu wykorzystywania paliw kopalnych w naszym procesie produkcji. Działamy wyłącznie na czystych źródłach energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Nasza decyzja ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko związanych z wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych. Osiągnięcie tego celu wymagało znaczących inwestycji w infrastrukturę energetyczną opartą na odnawialnych źródłach oraz stałego zaangażowania w poszukiwanie alternatywnych rozwiązań ekologicznych. Dzięki temu, możemy być pewni, że nasza produkcja jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do ochrony środowiska.

100%

Procent emisji ścieków poprodukcyjnych zawróconych do obiegu

Umiejętność
Zrealizowano

Procent emisji ścieków poprodukcyjnych na zewnątrz

Jesteśmy zobowiązani do minimalizowania negatywnego wpływu naszej produkcji na środowisko. Dzięki wdrożeniu skutecznych systemów oczyszczania ścieków poprodukcyjnych, udało nam się osiągnąć cel polegający na eliminacji emisji ścieków na zewnątrz. Dbamy o to, aby nasze procesy produkcyjne były zgodne z najwyższymi standardami ekologicznymi i aby nie wpływały negatywnie na wody i ekosystemy naturalne.

100%

Odzysk detergentu z produkcji w obiegu zamkniętym

Umiejętność
Zrealizowano

Odzysk detergentu z produkcji przy pomocy oczyszczalni ścieków w obiegu zamkniętym

Wdrażamy skuteczne rozwiązania mające na celu odzyskiwanie detergentów z naszych procesów produkcyjnych przy pomocy oczyszczalni ścieków. Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy pełne odzyskiwanie detergentów i w pełni wykorzystujemy je ponownie w naszej produkcji. To pozwala nam zminimalizować odpady i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie efektywnie wykorzystując zasoby i redukując koszty produkcyjne.

0%
 

Procent emisji ścieków poprodukcyjnych na zewnątrz

Umiejętność
zrealizowano

Procent emisji ścieków poprodukcyjnych na zewnątrz

Obecnie wykorzystujemy 90% zbiorników z wodą deszczową do naszych procesów produkcyjnych. Naszym celem jest zwiększenie tego udziału do 100% do 2025 roku. Wykorzystanie wody deszczowej pozwala nam ograniczyć zużycie wody pitnej i chronić zasoby wodne. Dążymy do efektywnego zarządzania wodą oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji naszego wpływu na środowisko.

50%

Udział produktów Ecolabel lub spełniających normę Ecolabel

Umiejętność
Pozotało: 50%

Udział produktów Ecolabel lub spełniających normę Ecolabel

Obecnie, 50% naszych produktów posiada certyfikat Ecolabel lub spełnia wytyczne normy Ecolabel. Naszym celem jest osiągnięcie udziału 100% produktów spełniających te wymagania do 2025 roku. Certyfikat Ecolabel jest potwierdzeniem, że nasze produkty są ekologiczne, przyjazne dla środowiska i spełniają wysokie standardy w zakresie zrównoważonej produkcji. Pragniemy zapewnić naszym klientom, że nasze produkty są wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, oraz że ich produkcja jest odpowiedzialna i przyjazna dla planety.

Nasze cele

Poprzez osiągnięcie tych celów, jako Clovin S.A. dążymy do ustanowienia standardów zrównoważonej produkcji oraz promowania ekologicznych rozwiązań w branży. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych procesów produkcyjnych, inwestowania w badania i rozwój, oraz współpracy z partnerami i organizacjami, aby kontynuować naszą misję tworzenia ekologicznych i innowacyjnych produktów dla naszych klientów.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy, że nasza praca się nie kończy. Pracujemy nieustannie nad wprowadzaniem nowych inicjatyw i rozwiązań, aby jeszcze bardziej zredukować nasz ślad ekologiczny i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Dążymy do tworzenia lepszej przyszłości, w której nasze produkty będą nie tylko skuteczne i wysokiej jakości, ale również zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Sól morska w produkcji

25%

Wykorzystanie soli morskiej do produkcji naszych środków czystości

Umiejętność
Pozotało: 75%

Wykorzystanie soli morskiej do produkcji naszych środków czystości obecnie stanowi 25% naszej produkcji, ale naszym celem jest zwiększenie tego udziału do 99% do 2025 roku. Wykorzystanie soli morskiej ma wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla naszych klientów.

Sól morska jest naturalnym surowcem, który może być wykorzystywany jako składnik w produkcji środków czystości. Jest ona odnawialna i dostępna w dużych ilościach, co przyczynia się do redukcji naszego wpływu na zasoby słodkowodne. Wykorzystanie soli morskiej jako alternatywy dla soli kuchennej pochodzącej z wydobycia na lądzie pomaga w ochronie ekosystemów lądowych i wodnych.

Dodatkowo, sól morska ma właściwości antybakteryjne i dezynfekujące, co czyni ją skutecznym składnikiem do czyszczenia i utrzymania higieny. Dzięki wykorzystaniu soli morskiej w naszych środkach czystości, zapewniamy naszym klientom produkty o wysokiej jakości, które są zarówno skuteczne, jak i przyjazne dla środowiska.

Poprzez zwiększenie udziału soli morskiej w naszej produkcji, dążymy do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Pragniemy dostarczać naszym klientom produkty, które nie tylko spełniają ich oczekiwania pod względem skuteczności, ale także są odpowiedzialne w kontekście środowiskowym.

Nasze zaangażowanie w wykorzystanie soli morskiej jest częścią naszej szerokiej strategii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje również inne aspekty, takie jak zmniejszenie zużycia wody, minimalizacja odpadów i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Dążymy do stałego doskonalenia naszych praktyk i współpracy z partnerami, aby tworzyć produkty czyste, skuteczne i przyjazne dla środowiska.