Unia Europejska

environment

Środowisko

Przykładamy dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, co jest wyraźnie widoczne w naszych działaniach
i strategiach. Od zawsze skupiamy się na tworzeniu tak by mieć zerowy wpływ na środowisko, działamy w sposób świadomy i odpowiedzialny. 

Wieloaspektowe podejście firmy obejmuje redukcję emisji gazów cieplarnianych, obecnie nie wykorzystujemy paliw kopalnych. Stosujemy energię odnawialną w zakładach produkcyjnych. Produkty, które tworzymy powstają pod ścisłym rygorem i z dbałością o wszelkie aspekty ekologiczne począwszy budowy produktu przez, surowce skończywszy na dystrybucji.

Promujemy ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Po pierwsze energia odnawialna

Podejście firmy do zarządzania środowiskowego opiera się na kilku kluczowych zasadach. Po pierwsze, Clovin S.A. dąży do efektywnego wykorzystania zasobów, co obejmuje zarówno surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych, jak i energię potrzebną do prowadzenia działalności firmy.

Blisko połowa zapotrzebowania naszych zakładów na energię elektryczna pochodzi z własnej elektrowni fotowoltaicznej. Firma stale szuka sposobów na poprawę efektywności energetycznej opierając chłodzenie i ogrzewanie zakładu o instalacje pomp ciepła. W procesie produkcyjnym także nie zużywa paliw kopalnych.

Po drugie oczyszczanie ścieków

Stawiamy na minimalizację emisji i odpadów. Zamknęliśmy obieg produkcji przez oczyszczalnie ścieków w obiegu zamkniętym dzięki czemu nie emitujemy ścieków po produkcyjnych na zewnątrz. Firma wprowadziła rygorystyczne procedury monitorowania i kontroli emisji, a także system zarządzania odpadami, który promuje recykling i ograniczenie generowania odpadów. Clovin S.A. współpracuje również z dostawcami i partnerami, aby promować zrównoważone praktyki w całym swoim łańcuchu dostaw.

Po trzecie ekosystem

Firma jest zaangażowana w ochronę bioróżnorodności i zachowanie naturalnych ekosystemów. Działa w sposób odpowiedzialny, szanując środowisko naturalne. To założenie to podstawowy filar który w momencie powstania wpisaliśmy w nasze DNA.

Środowiskowa odpowiedzialność biznesu jest dla firmy nie tylko obowiązkiem,
ale także kluczem do długoterminowego sukcesu i trwałości.

Clovin S.A. nie tylko przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i standardów środowiskowych, ale także dąży do wyprzedzania tych standardów i stawiania przykładu dla innych. Firma regularnie ocenia swoje działania i wpływ na środowisko, szukając ciągłych możliwości do poprawy.

Aktualności Środowiska