Unia Europejska

Zapraszamy do kontaktu

Wybierz oddział z którym chcesz się skontaktować.

Zamówienia
Reklamacje
Kariera
Prasa

Dane ogólne

CLOVIN S.A.
ul. Zarzecze 14, 18-220 Czyżew

Dane firmy Clovin S.A

KRS: 0000338658

REGON: 200305532

NIP: 7221609039

BDO: 000008449

Clovin S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Kapitał zakładowy: 5 100 000 PLN